Členové Brno-Žabovřesky
Zvolte si

Lepší
Žabovřesky

Komunální volby 10. a 11. října 2014

Brno-Žabovřesky Číslo 6

JAK VOLIT ZASTUPITELE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH

V komunálních volbách je možné volit několika způsoby. Každý volič ve volebním okrsku Brno-Žabovřesky bude mít letos k dispozici celkem 25 hlasů. Je tomu tak proto, že stávající zastupitelstvo odhlasovalo pro to příští obsazení 25 členy. Jakým způsobem lze tedy nakládat s 25 hlasy a jaký to může mít dopad na funkčnost zastupitelstva?

VARIANTA 1

Volič označí křížkem jednu celou kandidátku. Tím věnuje všech 25 hlasů této straně a její kandidáty volí v tom pořadí, ve kterém jsou seřazeni na této kandidátce. Volič projevuje maximální podporu celé kandidátce a respekt k pořadí, které mezi sebou kandidáti dohodli. Vyjadřuje tím také souhlas s jejím programem. Takováto volba je nejefektivnější z hlediska síly při prosazování konkrétního programu, který kandidátka reprezentuje. Způsob je jednoduchý, protože není třeba „hlídat“ celkový počet hlasů, které může volič rozdělit.

VARIANTA 2

Volič označí jednu celou kandidátku jako v předchozím případě, ale dále označí křížkem ještě další kandidáty z jiných stran. Tím dá své hlasy jednotlivě označeným kandidátům a tolika kandidátům na celé kandidátce, kolik jich zbývá do počtu 25. Například označí celou kandidátku ODS, v kandidátce Y zaškrtne pět jmen, v kandidátce Z dvě jména. Zvolil tedy 5 kandidátů z kandidátky Y, 2 z kandidátky Z a 18 z kandidátky ODS – zde dal automaticky hlasy prvním osmnácti v pořadí uvedeném na této kandidátce. Celkem volič takto „rozdal“ všech svých 25 hlasů.

VARIANTA 3

Volič označí křížkem pouze jména jednotlivých kandidátů. Jediné zákonné omezení při tomto způsobu volby je počet zaškrtnutých kandidátů, pro Žabovřesky tedy opět maximálně 25. Třetí způsob volby je oblíbený pro svůj kontrast ke způsobu voleb do poslanecké sněmovny, kde možnost vybírat napříč stranami (tzv. panašování) chybí. Jistým rizikem třetí varianty je, že vzešlý mix výrazných osobností zejména v málo početném zastupitelstvu může být v krajních případech paralyzován ostře protichůdnými názory. Doprovodným jevem hlasování v komunálních volbách bývá značný propad hlasů spojený s využitím třetí varianty. Jestliže volič nevybere mezi kandidujícími tolik přijatelných jmen, kolik má být členů budoucího zastupitelstva, nevyužívá plně své hlasovací právo – i to je však jeho svobodným rozhodnutím.